За поръчка:

Enzifuel/Елфуел доставя биокислород и многократно оптимизира процеса на горене с:
10-12% намален разход на гориво
14% повече мощност
83% по-малко въглеводородни пари
33% намален CO
20% по малко нагари по отходите
17% по-малко NO
15% по-малко фини прахови частици
Гарантирана над 100% финансова възвращаемост

Основни ползи от Елфуел